Czy wypożyczanie stanie się drugą naturą Polaków – analiza OLX

Kupić, czy wypożyczyć? To dylemat, przed którym staje coraz więcej konsumentów. W ostatecznym wyborze decydujących jest kilka czynników – ekonomia i racjonalna ocena potrzeb, wpływ podjętej decyzji na środowisko, czy osobiste przekonania. Ostatecznie, coraz więcej osób decyduje się na wypożyczanie. A jak pokazuje analiza OLX – będzie ich jeszcze więcej.

Korzystać, czy posiadać

Jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu, posiadanie było wyznacznikiem statusu społecznego. Dawało też poczucie bezpieczeństwa. Doskonale ilustrują to zachowania konsumentów w czasie pandemii – niepewność przyszłej podaży niektórych produktów wzbudziła w wielu osobach potrzebę, często impulsywnego, ich gromadzenia. Zakończenie pandemii nie utrzymało tego trendu, zwłaszcza że były to lata naznaczone kryzysem gospodarczym. W jego obliczu konsumenci zaczęli intensywniej poszukiwać rozwiązań, które pozwalały oszczędzać, a równocześnie zaspokajać ich życiowe potrzeby. Do zmiany postaw konsumenckich inspirują też błyskawiczny rozwój nowych technologii oraz kryzys klimatyczny. W konsekwencji zbliżamy się do idei zrównoważonej konsumpcji, zgodnie z którą ważniejszym stał dostęp do dóbr niż ich posiadanie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PWC (Pricewater House Coopers) 81% respondentów wykazało, że bardziej opłacalne jest dla nich korzystanie z cudzych dóbr i usług niż posiadanie ich na własność. Aż 43% traktuje posiadanie zasobów na własność jako niepotrzebny ciężar dla budżetu. Dlatego zaczęliśmy wypożyczać.

Kto napędza wypożyczenia

Jak wynika z raportuIQS, opracowanego na zlecenie OLX, około 40% dorosłych Polaków wypożyczało jakiś sprzęt w ciągu ostatniego roku. W grupie tej najwięcej jest osób młodszych (do 44 r.ż.), mieszkańców większych miast[1]. Świadczy to o zmianie pokoleniowej w podejściu do posiadania. Młodzi nie traktują go jako wyznacznika ich zamożności. Dostrzegają w nim natomiast obciążenia związane z kosztem zakupu, czy koniecznością ich utrzymania. Potwierdzają to wyniki badania IQS. Prawie 50% badanych, decydujących się na wypożyczanie sprzętu, maszyn, czy urządzeń, wskazało, że skłoniły ich do tego zbyt duże koszty zakupu. Ale o zwrocie ku zrównoważonej konsumpcji świadczą też inne argumenty wypożyczających. Okazuje się, że poza szerokim wachlarzem oferty, wypożyczanie doskonale sprawdza się w pilnych przypadkach (21%) oraz wówczas, gdy chcemy przetestować sprzęt przed jego zakupem (19%). 

Popularne, ale ciągle jeszcze nowe

Chociaż idea współdzielenia dóbr nie jest zjawiskiem nowym, to nadal  budzi obawy. Jak wynika z badania IQS konsumentów  zainteresowanych wypożyczeniem niepokoją głównie zbyt mała wiedza na temat sprzętu oraz potencjalne ryzyko związane z bezpieczeństwem transakcji.   Dlatego też szukając wypożyczalni, skłaniają się przede wszystkim w stronę firm świadczących tego typu usługi. W ich opinii  podmioty takie oferują bezpieczny, posiadający atesty i serwisowany sprzęt. Istotnym jest również fakt, że sama usługa regulowana jest umową, zabezpieczającą interesy obu stron. 

Wypożyczając sprzęt, zwłaszcza taki, którego sprawność może decydować o naszym zdrowiu, czy życiu, należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim należy uzyskać informację, czy może on być stosowany w planowanym przez nas zakresie, a następnie trzeba sprawdzić jego stan. Wypożyczenie powinno być też regulowane umową. Zatem kiedy już zdecydujemy się na konkretny przedmiot, poprośmy o nią. Nie traktujmy też umowy jako formalności. Warto zapoznać się z jej zapisami, ponieważ może to uchronić nas przed potencjalnymi problemami – komentuje  Paulina Musielak-Rezmer, PR Lead OLX.

Co wypożyczamy

Wypożyczanie zatacza coraz szersze kręgi, a liczba kategorii, które budzą rosnące zainteresowanie konsumentów, poszerza się. Jeszcze w zeszłym roku ankietowani na pytanie o to, co kojarzy im się z  wypożyczaniem, wskazywali: auta dostawcze, busy, lawety, kampery (70% wskazań). Na drugim miejscu znajdowały się maszyny i sprzęt budowlany (57%), a na trzecim przedmioty do organizacji imprez, m.in. meble, nagłośnienie i atrakcje na wydarzenia plenerowe (40%). Z najnowszego badania IQS wynika zaś, że obecnie wśród najpopularniejszych kategorii, obok samochodów, urządzeń i maszyn, należy sprzęt sportowy, rehabilitacyjny oraz ogrodniczy. W tej ostatniej kategorii, jak wynika z danych z wyszukiwarki OLX, rekordy popularności w maju biły: koparki, glebogryzarki, i rębaki. W maju widoczny był również znaczący wzrost zainteresowania jachtami, łodziami oraz innymi sprzętami do sportów wodnych. W porównaniu z zeszłym rokiem liczba odpowiedzi na ogłoszenia w tej kategorii wzrosła o 77%. Równie spektakularny wzrost odnotowała kategoria sprzęt medyczny i rehabilitacyjny (+43% rdr). Trzecia co do popularności fraza wpisywana przez użytkowników OLX w maju brzmiała zaś “kamper wynajem” (w ujęciu dwuletnim kategoria ta odnotowała 50. procentowy wzrost odpowiedzi). 

Wraz ze wzrostem popularności idei wypożyczania, powiększa się katalog rzeczy, których poszukujemy. Dzisiaj, obok tych najczęściej kojarzonych z pożyczaniem, pojawiają się nowe, czasami zaskakujące. Ale to świadczy o tym, że model współdzielenia dóbr przeżywa swój renesans, a co za tym idzie prawdziwy boom na wypożyczanie dopiero przed nami. Doskonałą ilustracją tego zjawiska jest dynamiczny wzrost użytkowników w naszej kategorii Wypożyczalnia OLX. Widzimy, jak staje się ona siecią połączeń, która umożliwia wymianę dóbr – mówi Paulina Musielak-Rezmer, PR Lead OLX.

A ile płacimy za wypożyczenie 

Bezsprzecznym pozostaje fakt, że wypożyczanie to sposób na oszczędzanie pieniędzy. Jaki jest zatem koszt wypożyczenia? Wynajęcie kampera to koszt około 400 złotych za dobę. W tej samej cenie wypożyczymy skuter wodny. Z wyższym kosztem, bo zaczynającym się od około 600 złotych za dobę, muszą liczyć się ci, którzy chcą wyczarterować jacht. Jeśli zaś ktoś chce uatrakcyjnić kinderparty wypożyczając dmuchańca, to znajdzie oferty już od 150 złotych za godzinę. A  wydajemy na jednorazowe wypożyczanie? Najwięcej wydają osoby wypożyczające sprzęt wodny oraz sprzęt na imprezy. Jak wynika z badania IQS to wydatki powyżej 2 tys. Prawie 30% osób wypożyczających urządzenia, maszyny i sprzęt wydała na tę usługę od 150 do 400 złotych. Sporo przeznaczamy również na sprzęt rehabilitacyjny – co czwarta osoba uczestnicząca w badaniu zadeklarowała, że wydała na ten cel od 800 do 2 000 złotych.

A co z podażą

Rosnącą popularność idei wypożyczania znajduje odzwierciedlenie w liczbie podmiotów specjalizujących się w tego typu usługach. Jak wynika z danych OLX, liczba ogłoszeń w kategorii Wypożyczalnia wzrosła o 30% (w porównaniu z zeszłym rokiem, a szczyt sezonu przypada na wiosnę/lato. 40 tys. ogłoszeń. Największe wzrosty odnotowały podkategorie: Imprezy i wydarzenia (+46% rdr) oraz Narzędzia , maszyny i urządzenia (+25% rdr).

Dokąd zmierzamy

Wszystko wskazuje na to, że wraz z wymianą pokoleniową na rynku pracy, rosła będzie popularność wypożyczania. Sukcesywnie będzie też powiększała się lista dóbr, które znajdą się w centrum naszego zainteresowania. Sprzyjały temu będą zarówno działania firm oferujących tego typu możliwość, jak i regulacje prawne, których celem jest ochrona zasobów naturalnych. Zatem odpowiedź na pytanie Dokąd zmierzamy? jest oczywista – Do Wypożyczalni OLX.


[1] IQS, raport z badania ilościowo-jakościowego, zrealizowanego dla OLX. Grudzień 2023 r.

Więcej z branży

Zarobki w branży graficznej

Zgodnie z najnowszymi danymi (stan na styczeń 2022r.) przeciętne wynagrodzenie grafików wynosi około 4 840 PLN brutto. Według redakcji GRAFMAG projektanci zatrudnieni w dużych firmach mają szansę na wynagrodzenie powyżej 8500 zł netto. Miesięczne zarobki są również uzależnione od formy zatrudnienia. Najpopularniejszą formą jest zatrudnienie na zasadzie kontraktu B2B (Business to Business).

Predyspozycje do zawodu w branży graficznej

Niemal każda firma potrzebuje materiałów graficznych, szczególnie gdy jest obecna w sieci i intensywnie działa w ramach marketingu internetowego. Projektant grafiki zajmuje się przygotowaniem materiałów reklamowych, znaków firmowych, okładek książek, a także projektowaniem publikacji oraz stron internetowych. Technik grafiki i poligrafii przygotowuje również materiały do drukowania cyfrowego, także w technologii 3D. Jeśli cechuję Cię umiejętność twórczego myślenia, jesteś osobą komunikatywną i kreatywną doskonale odnajdziesz się w tej branży. Jest to zawód, który wymaga bieżącej znajomości trendów i śledzenia nowości technicznych. Wymaga zdobywania ciągłych umiejętności zawodowych.

Technik grafiki i poligrafii

Podczas nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii możesz zdobyć dwie państwowe kwalifikacje. Pierwsza kwalifikacja przygotuje Cię do wykonywania prac graficznych i publikacji cyfrowej, druga umożliwi drukowanie cyfrowe i obróbkę druków. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymasz zaświadczenie o posiadaniu danej kwalifikacji. Zakończenie nauki i zdanie egzaminu państwowego jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Czas trwania całego kursu to 2,5 roku. Szeroki zakres nauki obejmuje takie przedmioty jak: język obcy zawodowy, bhp, organizacja pracy zespołu, projektowanie graficzne i projektowanie publikacji, poligrafia. Dodatkowo zdobędziesz kompetencje z zakresu poligrafii: podstawy dziedziny, rysunek techniczny, maszyny i urządzenia cyfrowe, modelowanie i drukowanie 3D.

Projektowanie graficzne to szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno pracę z grafiką wektorową (samodzielne tworzenie obrazów), jak i z grafiką rastrową (przekształcanie i poprawianie zdjęć). Oprócz tych dwóch popularnych dziedzin projektowanie graficzne obejmuje również tworzenie grafik 3D, jak i prace związane ze składem i przygotowaniem tekstu do druku (DTP).

Jakie prace najczęściej zleca się grafikom? Do branżowej codzienności należy projektowanie grafik na media społecznościowe, na blogi firmowe, wszelkie typy ulotek, reklamówek, katalogów i plakatów promocyjnych.
To jednak dopiero początek długiej listy – po nich plasują się zlecenia na przygotowanie grafik i całych layoutów na strony www lub do aplikacji mobilnych. Każdy element, jaki widzisz na stronie, wyszedł spod ręki projektanta: tu nie ma miejsca na przypadki.

Bardziej złożone prace graficzne to… wspomniane tworzenie logo firmy. Profesjonaliści, którzy poważnie myślą o swojej marce, wiedzą, że logo to wisienka na torcie, jakim jest cały system identyfikacji wizualnej. To właśnie projektowanie takich kompleksowych rozwiązań jest najciekawszym i najbardziej satysfakcjonującym wyzwaniem w pracy grafika.

Jakie jeszcze prace zleca się projektantom w Polsce? Rosnąca popularność e-commerce zwiększa zapotrzebowanie zarówno na profesjonalny retusz zdjęć produktowych jak i… na fotorealistyczne wizualizacje 3D.
3D jest przy tym jednym z ważniejszych trendów w projektowaniu graficznym. Jego możliwości rosną – trójwymiarowe obrazy nie tylko zastępują prawdziwe produkty w katalogach firmowych, ale również oferują przedstawienia przekrojów, modele zamówień czy wizualizacje.

Osobną kategorią prac graficznych jest skład tekstu i przygotowanie go do druku. Wymaga nie tylko dużej cierpliwości i wyobraźni, ale również specjalistycznej wiedzy dotyczącej typografii.

Zarobki w branży graficznej

Zgodnie z najnowszymi danymi (stan na styczeń 2022r.) przeciętne wynagrodzenie grafików wynosi około 4 840 PLN brutto. Według redakcji GRAFMAG projektanci zatrudnieni w dużych firmach mają szansę na wynagrodzenie powyżej 8500 zł netto. Miesięczne zarobki są również uzależnione od formy zatrudnienia. Najpopularniejszą formą jest zatrudnienie na zasadzie kontraktu B2B (Business to Business).

Predyspozycje do zawodu w branży graficznej

Niemal każda firma potrzebuje materiałów graficznych, szczególnie gdy jest obecna w sieci i intensywnie działa w ramach marketingu internetowego. Projektant grafiki zajmuje się przygotowaniem materiałów reklamowych, znaków firmowych, okładek książek, a także projektowaniem publikacji oraz stron internetowych. Technik grafiki i poligrafii przygotowuje również materiały do drukowania cyfrowego, także w technologii 3D. Jeśli cechuję Cię umiejętność twórczego myślenia, jesteś osobą komunikatywną i kreatywną doskonale odnajdziesz się w tej branży. Jest to zawód, który wymaga bieżącej znajomości trendów i śledzenia nowości technicznych. Wymaga zdobywania ciągłych umiejętności zawodowych.

Technik grafiki i poligrafii

Podczas nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii możesz zdobyć dwie państwowe kwalifikacje. Pierwsza kwalifikacja przygotuje Cię do wykonywania prac graficznych i publikacji cyfrowej, druga umożliwi drukowanie cyfrowe i obróbkę druków. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymasz zaświadczenie o posiadaniu danej kwalifikacji. Zakończenie nauki i zdanie egzaminu państwowego jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Czas trwania całego kursu to 2,5 roku. Szeroki zakres nauki obejmuje takie przedmioty jak: język obcy zawodowy, bhp, organizacja pracy zespołu, projektowanie graficzne i projektowanie publikacji, poligrafia. Dodatkowo zdobędziesz kompetencje z zakresu poligrafii: podstawy dziedziny, rysunek techniczny, maszyny i urządzenia cyfrowe, modelowanie i drukowanie 3D.

Fotografia studyjna

Fotografia studyjna to rodzaj fotografii, która jest wykonywana w kontrolowanych warunkach studia fotograficznego, zazwyczaj za pomocą specjalistycznego sprzętu oświetleniowego i tła. Fotografia studyjna charakteryzuje się starannym podejściem do oświetlenia, kompozycji, detali i kontroli nad całą sceną.

Oto kilka kluczowych elementów związanych z fotografią studyjną:

  1. Oświetlenie: Jednym z głównych elementów w fotografii studyjnej jest kontrolowane oświetlenie. Fotografowie studyjni często korzystają z różnych źródeł światła, takich jak lampy błyskowe, światła ciągłe, softboxy czy lampy studyjne, aby uzyskać pożądane efekty i uniknąć niechcianych cieni.
  2. Tło: W studio fotograficznym często używa się jednolitego tła, które pozwala skupić uwagę na fotografowanym obiekcie. Tła mogą być różnokolorowe lub jednolite, a ich wybór zależy od zamierzonego efektu i stylu fotografii.
  3. Kontrola nad kompozycją: Fotografowie studyjni mają pełną kontrolę nad kompozycją zdjęcia. Mogą skupić się na szczegółach, eksperymentować z kątami, ustawiać oświetlenie w taki sposób, aby podkreślało cechy obiektu oraz stosować różnorodne techniki kompozycyjne.
  4. Sprzęt fotograficzny: Do fotografii studyjnej używa się zazwyczaj aparatów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, które pozwalają na uzyskanie szczegółowych i wyraźnych obrazów. W przypadku portretów mogą być używane specjalistyczne obiektywy, takie jak portretowe, aby uzyskać korzystne efekty.
  5. Retuszowanie i edycja: Po zrobieniu zdjęć, fotografowie studyjni często korzystają z programów do edycji fotografii, takich jak Adobe Photoshop, do retuszowania, poprawiania kolorów, usuwania niedoskonałości i dostosowywania ogólnej jakości obrazu.
  6. Zastosowania: Fotografia studyjna może być używana w różnych celach, takich jak portrety, sesje rodzinne, sesje ślubne, fotografie reklamowe produktów, zdjęcia mody czy fotografie artystyczne. Jest to także popularny sposób na uzyskanie profesjonalnych zdjęć do dokumentów lub portfolio.

Fotografia studyjna daje fotografowi pełną kontrolę nad procesem tworzenia obrazu, co pozwala na uzyskanie pożądanych efektów w kontrolowanych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *